Go Back   Fanderson Forum > Members List

Notices

Captain Cyan Captain Cyan is offline

Battery Boy

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. aventador
  28th April 2016 02:27 AM
  aventador
  http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ trung tâm kế toán rằng Viên Thiệu kia chẳng qua chỉ là người mua chuộc danh tiếng chứ không phải là địch thủ của Tào Tháo.
  Vừa rồi, Bàng Quư và Tư Mă Huy bàn chuyện thiên hạ, cho rằng Tào Tháo mặc dù phụng mệnh thiên tử nhưng rất khó làm được chuyện ǵ lớn. Nguyên nhân rất là đơn giản...tuy rằng Tào Tháo chiếm được Duyện Châu và Thanh Châu, hiện giờ có thểm Dự Châu. Trên danh nghĩa là quản lư ba châu, hơn nữa lại phụng mệnh Thiên tử ra lệnh cho chư hầu.
  Nhưng Duyện Châu và Thanh Châu bị tàn phá. Năm đó Tào Tháo tru diệt Biên Nhượng khiến cho kẻ sĩ của Duyện Châu rất bất măn.
  Trong t́nh huống bất đắc dĩ đó, T

Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
 • Last Activity: 6th July 2012 12:32 PM
 • Join Date: 6th July 2012
 • Referrals: 0

All times are GMT. The time now is 03:22 PM.


Fanderson - The Official Gerry Anderson Appreciation Society is a non-profit making organisation endorsed by Anderson
Entertainment Ltd., The Indestructible Production Company Ltd., ITV Global Entertainment and ITC Entertainment Group Ltd.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.